Program Tanıtımı

Genel Bilgiler
Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojileri Bölümü Bilgisayar Programcılığı Programı örgün eğitimi 1993-1994 Eğitim-Öğretim yılında Teknik Programlar ana başlığı altında açılmıştır.  2006-2007 Eğitim-Öğretim yılında ikili öğretim Bilgisayar Programcılığı Programı açılmıştır. 2016–2017 yılı itibariyle ikinci öğretim Bilgisayar Programcılığı Programı’na öğrenci alımı durdurulmuştur. Bölümümüzde İki adet bilgisayar laboratuvarı ve bir adet derslikte eğitim verilmektedir. Bilgisayar Programcılığı Programında 3 Öğretim Elemanı görevini sürdürmektedir.
 
Hedefler
Evrensel değerler içinde eğitim vererek Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı, teknolojiyi etkin kullanan, yaşam boyu öğrenmeyi prensip edinmiş bireyler yetiştirmektir.

Programa Kabul Şartları
ÖSYM tarafından belirlenen ön lisans kabul şartları.

Mezuniyet Şartları
Mezuniyet için öğrencilerin toplam 120 AKTS'ye ulaşmaları gerekmektedir.

İstihdam İmkanları
Kamu ve özel sektörde istihdam edilebilmekteler.

Dikey Geçiş Sınavı ile Geçilebilen Programlar
Bilgisayar mühendisliği
Bilgisayar ve istatistik bölümleri
Teknoloji fakülteleri bilgisayar bölümleri
Bilgisayar öğretmenlikleri