Diğer Kurullar ve Komisyonlar

Adı Soyadı Görevi Görevlendirme Tarihi
BOLOGNA
Öğr. Gör. İsmail Hakkı ESKİDEMİR  Koordinatör (01.09.2022-01.09.2025)
MEVLANA
Öğr. Gör. Emine İLHAN Koordinatör (01.09.2022-01.09.2025)
FARABİ
Öğr. Gör. Emine İLHAN Koordinatör (01.09.2022-01.09.2025)
ERASMUS
Öğr. Gör. Emin GÖKÇE Koordinatör (01.09.2022-01.09.2025)
İÇ DEĞERLENDİRME KOMİSYONU
Öğr. Gör. Emin GÖKÇE Koordinatör (01.09.2022-01.09.2025)
KARİYER TEMSİLCİLERİ
Öğr. Gör. Emin GÖKÇE Koordinatör (01.09.2022-01.09.2025)
ÇİFT ANADAL-YANDAL KOORDİNATÖRLERİ
Öğr. Gör. İsmail Hakkı ESKİDEMİR Koordinatör (01.09.2022-01.09.2025)