Program Eğitim Amaçları

  • Bilgisayar programcılığı ile ilgili mesleki kavramlara hakim olarak programlama dillerini ve işletim sistemlerini etkin kullanabilir.
  • Teknolojideki hızlı gelişmeleri takip ederek onlara uyum sağlayabilir.
  • Mesleki gelişimlerini lisans eğitimlerine devam ederek sürdürebilir.
  • Mesleki hayatlarında iş sağlığı ve güvenliği ve çevre koruma bilinci ile etik değerlere bağlı çalışabilir.