Program Çıktıları

 
 • Alanı ile ilgili konularda kuramsal ve uygulamalı bilgi.
 • Analitik ve matematiksel düşünme becerisi.
 • Donanım, bilgisayar ağları ve işletim sistemleri hakkında bilgi ve sistem yönetme becerisi.
 • Mikrobilgisayar ve mikrodenetleyicili sistemlerin yapısı ve çalışma prensibi hakkında bilgi.
 • Akış şemaları tasarımı, temel ve ileri düzey programlama becerisi.
 • Görsel ve nesne tabanlı programlama becerisi.
 • İnternet programlama, web sitesi tasarımı ve yönetimi becerisi.
 • Masaüstü yayıncılık, kelime işlemci, hesaplama tablosu ve sunum programlarını etkin bir şekilde kullanabilme becerisi.
 • Veri tabanı tasarımı ve yönetimi hakkında bilgi.
 • Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi, bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanabilme becerisi.
 • Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip edebilme ve gelişmelerin gerektirdiği yeniliklere mesleki etik kurallara bağlı kalarak kolaylıkla uyum sağlayabilme becerisi.
 • Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde görev alma ve bireysel çalışabilme becerisi.
 • Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci, bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
 • Sosyal hakların evrenselliği, çevrenin korunması, kültürel değerler, iş sağlığı ve güvenliği konularında farkındalık.